dimarts, 24 d’abril de 2018

Formació dels equips de treball

El següent pas a fer dins de la cooperativa ha estat formar els equips organitzatius dins aquesta. Els socis tenien molt clar l'equip directiu, però han cercat informació per completar tots els òrgans.

Després de diverses reunions i assemblees de socis, s'han posat d'acord en establir 4 grups de treball.

Per formar part dels diferents equips, els socis han presentat les seves candidatures, i una vegada s'han escoltat tots, han votat.

El primer equip de treball, format per 6 membres, ha estat l'equip directiu amb un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a i un vicetresorer/a, un secretari/a i un vicesecretari/a.

El segon, l'equip de disseny i creativitat,  encarregat d'establir les pautes per fer els prototips dels productes, fer enquestes, elaborar diferents dissenys i plasmar idees...

El tercer, l'equip de fotografia i imatge,  encarregat de deixar constància de tot el que la cooperativa va fent i de plasmar en imatges les accions en assemblea dels socis.

I per últim, però no menys important, l'equip d'informàtica i difusió, encarregat d'elaborar i passar a ordinador els documents que van sorgint dins del projecte.

Tot i això, els socis han decidit que cada un dels membres participarà de forma activa a tots els grups de treball, per tant, el nombre de membres de cada equip serà rotatiu i variable.Creació de la Cooperativa 5 Coves

Els alumnes de 5è A, han iniciat la seva participació en un nou projecte de joves emprenedors a  l'escola, on han creat la seva pròpia cooperativa.

Per dur a terme aquest projecte, s'ha buscat informació de les cooperatives i com treballen, i això ha implicat la creació d'uns estatuts i uns acords entre tots els membres participants que passen a ser socis.

Per tant, el primer pas a seguir ha estat posar en comú les normes, drets i deures dels socis, i recollir-los dins d'uns documents oficials que s'hauran de presentar a l'Ajuntament per poder donar d'alta la cooperativa, i així poder legalitzar-la, obtenint un NIF i poder realitzar la venda que és la finalitat de la creació de la cooperativa.